Contact

Cine Megamind là trang thông tin điện ảnh của cbr.vn. Cập nhật các nhân vật điện ảnh và review các phim điện ảnh mới nhất. Để liên lạc với cbr.vn vui lòng liên hệ:

Địa chỉ

Chung cư B3
Đường Hàm Nghi
Hà Nội

Contact Info

P. 096 1157 111
F. 078 44 88688
Email: hi@cbr.vn

Liên hệ với Megamind ngay

[contact-form-7 id=”4″ title=”Contact form 1″]